Söndaxskolan

Nu har söndagsskolan börjat igen efter sommaren.

Söndagsskolan pågår samtidigt med gudstjänsten i Allianskyrkan, söndagar udda veckor kl 10.00 .

Föräldrar som vill, kan delta i gudstjänsten, eller så är de välkomna att vara
med barnen i söndagsskolan.