Söndaxskolan

Många vuxna har fina minnen av att man gick i söndagsskolan när man var liten.
Numera är det inte så många barn som får chansen att gå i söndagsskola, tyvärr ges heller idag ingen speciell undervisning i kristendom i våra skolor.

Men i Allianskyrkan vill vi erbjuda den möjligheten.

I söndaxskolan blandar vi lek och undervisning från Bibeln och
träning i att fungera i grupp. Det finns grupper för barn från 3 – 12 år.
Söndagsskolan pågår samtidigt med gudstjänsten i Allianskyrkan, söndagar udda veckor kl 10.00 .
Föräldrar som vill, kan delta i gudstjänsten, eller så är de välkomna att vara med barnen i söndagsskolan.

VÄLKOMNA!