Om Församlingen

Församlingen bildades år 1875 och kyrkan har legat på samma plats i Tenhult. Under årens lopp har kyrkan förändrats och nuvarande utseende fick den 1986 efter omfattande till- och ombyggnad.

Församlingens namn är ”Allianskyrkan i Tenhult” och  kyrkolokalen är Allianskyrkan som ligger mitt i Tenhult, Centrumvägen 22.

Allianskyrkan i Tenhult är en församling med en gemenskap som delar livet och den kristna tron tillsammans genom relationer och gemenskap.
Vårt mål är att hjälpa och uppmuntra människor till en äkta personlig Gudsrelation genom Jesus Kristus.

Titta gärna in och delta i någon av våra gudstjänster, vi samlas vanligtvis på söndagar kl 10.00. För mer information se programmet.

Så oavsett om du är sökare och precis har börjat fundera på Gud och kristen tro, eller om du redan har en tro, men kanske inte hittat någon församling ännu, så finns det en plats för dig i vår församling!

Du behöver inte vara medlem för att ta del i vår församlings grupper och gudstjänster!

Bli medlem

Om du är intresserad av att gå med som medlem i vår församlings så är du välkommen att ta kontakt med vår pastor.

Vår församling befinner sig just nu i en process där vi funderar mycket kring vår vision för framtiden där vi gärna berättar om våra tankar, välkommen att ta kontakt med oss.