Uthyrning

Församlingsvåning
Projektor fast monterad i taket. Elektriskt nedrullad visningsduk 110″ 16:9 format.
Kyrktorg
Cateringkök

Information


Det finns möjlighet att hyra ”församlingsvåning”,
”kyrktorg” och ”cateringkök” i Allianskyrkan, se bilderna ovan.

Kontakta:
Christina Josephson, 070 – 51 48 915
Marianne Ängerklint, 036-911 53

info@allianskyrkan.org