Kontakt

Välkommen till Allianskyrkan i Tenhult!

Frikyrkosamfund
Församlingen är ansluten till Svenska Alliansmissionen, SAM

Församlingens namn
Allianskyrkan i Tenhult 

Adress
Allianskyrkan i Tenhult
Centrumvägen 22
560 29 Tenhult

Expeditionstid
Tisdag och Torsdag 09.00 – 12.00

 E-post
info@allianskyrkan.org

Webmaster/powerpoint: webmaster (at) allianskyrkan (punkt) org

Tenhults SAU: tenhultsau@allianskyrkan.org

Gåvor och inbetalningar
Bankgiro: 5278-1762
Swish: 123 274 12 21

Pastor & Föreståndare

Tim Jansson – 0760 22 53 24

tim@allianskyrkan.org

Ordförande

Erik Lagärde – 0709 26 55 93

Vice församlingsföreståndare

Gunnar Carlsson – 0702 72 47 24

Ungdomsledare

Vakant