UV – Scout

Mini-UV och UV-scout sysslar naturligtvis med scouting, men också mycket annat.
Man kan börja när man är 7 år och uppåt.

Välkomna till oss varje Onsdag kl. 18.00

Från 7 år (årskurs 1) och uppåt.

Välkommen!


Besök gärna SAU:s UV-scout hemsida.
(SAU: Svenska Alliansmissionens Ungdom)

Frågor:
Kent Austrin 0760 27 92 59