Våra visioner och inriktningar

Visioner/Inriktning för Allianskyrkan i Tenhult

”Vår gemensamma längtan är att följa Jesu uppmaning att hjälpa människor till tro och till att bli Jesu efterföljare, i Tenhult och utöver vår värld”

Matt 28:18–20

Bönen

Vision: Vi önskar ett fördjupat böneliv i församlingen.

Vi tror att några sätt att nå detta på är:

 • Att vi formar ett förbönsteam med syftet att uppmuntra och inspirera församlingen till bön för olika områden i församlingens liv.
 • Att vi har utrymme för varierande sätt och former för att be
 • Att visa på olika symboler att förstärka och variera vårt böneliv, exempelvis ljusbäraren, korset, böneträd
 • Att vi verkar för gemensam 24/7 bön för församlingarna i Tenhult

 

Barn-och ungdomsarbetet

Vision: Att barn och ungdomar ska känna glädje och tillhörighet i kyrkan och tillsammans med ledare få möta Gud

Vi tror att några sätt att nå detta är:

 • Att våra befintliga grupper fortsätter sitt engagerade arbete
 • Att vi som församling och enskilda medlemmar försöker inspirera och stödja våra ledare
 • Att vi uppmuntrar projektinsatser i olika former och med olika innehåll
 • Att vi försöker ha mer kontakter med barnens och ungdomarnas föräldrar och ger möjlighet för dem att engagera sig i gruppernas arbete

 

Diakoni

Vision: Vi önskar en fördjupad omsorg om varandra och andra

 • Vi tror att några sätt att nå detta på är:
 • Att vi praktiserar gemenskap mer än att vi pratar om dem
 • Att vi arbetar för at smågrupper för nära gemenskap bildas
 • Att vi bättre kan fånga upp behov av hembesök eller kontakt i annan form för dem som så önskar och att vi är villiga att försöka möta behoven

 

Bibeln

Vision: Vi önskar att Bibeln ska vara levande, läst och använd

Vi tror att några sätt att nå detta är:

 • Att vi uppmuntra den personliga bibelläsningen
 • Att vi ger möjlighet till bibelläsning och samtal i mindre grupper
 • Att vi vid varje tillfälle vi möts ser möjligheten att ha Bibeln i centrum
 • Att vi visar på olika hjälpmedel att få fördjupad kunskap i bibelns budskap

 

Själavård

Vision: Att församlingen kan erbjuda själavård och lyssnande människor

Vi tror att några sätt att nå detta är:

 • Att vi gör känt att vår pastor finns för enskilda samtal och att pastor har tystnadsplikt
 • Att vi påminner om vikten att vi är lyhörda mot varandra i församlingen och i dess grupper
 • Att vi kan visa på vart man kan vända sig för att få vidare hjälp

 

Gudstjänsten

Vision: Att gudstjänsten ska gynna mötet med Gud och mötet med varandra

Vi tror att några sätt att nå detta är:

 • Att vi har öppenhet för olika uttrycksformer i gudstjänsten
 • Att vi uppmuntrar ett brett deltagande och medverkan i gudstjänsten
 • Att vi uppmuntrar sång-och musiklivet i församlingen

 

Evangelisation

Vision: Att vi hjälper varandra och andra att närma sig Gud och växa i tron på honom

Vi tror att några sätt att kunna nå detta är:

 • Att vi fortsätter erbjuda ”tröskelsänkande” arrangemang
 • Att vi medvetet försöker finna uppföljande och fördjupande kontaktmöjligheter tex ALPHA
 • Att vi ser och vågar vidga våra vyer för vårt engagemang
 • Att vi ser tillgångarna i de olika församlingarnas uttrycksformer

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *