RPG/Café 15

Välkommen till Tenhults ekumeniska dagledigsamlingar, Café 15 !
Samlingarna är två torsdagar i månaden kl 15.00  i någon av våra kyrkor.

 

STYRELSEN FÖR RPG-TENHULT
Ordförande
Lennart Larsson, 036-39 00 22,

larsson.lennart560@gmail.com


Sekreterare
Thore Johansson, 036 – 92165, thorejson@gmail.com
Kassör
Carin Johansson-Holm, 036- 92165
Övriga ledamöter
Roland Enell, 036-92183
Berith Claesson, 036 – 940 90 claesson.backgarden@gmail.com

MÅNGA GODA SKÄL ATT VARA MEDLEM I RPG!

RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap, är en av de fem stora
pensionärsorganisationerna som finns i landet.
Av Sveriges 1,7 miljoner pensionärer är ca 800.000 med i något av dessa.
Dessa fem organisationer ingår i regeringens pensionärskommitté och är med och påverkar i frågor som rör oss pensionärer.
RPG utgår från kristna värderingar och är öppen för alla oavsett livsåskådning.
Vi i Tenhults RPG har drygt 40 medlemmar och ordnar bl.a. dagledigsamlingar
i samverkan med Svenska Kyrkans Café 15, vi ordnar också utflykter
och även längre resor ordnas av kommun och distrikstorganisationen.
Det finns en rad förmåner som medlem, ex billiga försäkringar, olika rabatter via smart senior kortet, mm. Du kan gå in på RPG:s hemsida och läsa mera.
Medlemsavgiften är f.n. 220 kr per år.

 VÄLKOMMEN!