Gudstjänst

Söndag 5 juli 10.00

Gemensam gudstjänst i Allianskyrkan

Predikan av Lars Brynert, möstesledare är Marianne Ängerklint och sång leds av Helena Austrin.