Söndagsskolan

Många vuxna har fina minnen av att man gick i söndagsskolan när man var liten.
Numera är det inte så många barn som får chansen att gå i söndagsskola,
men i Allianskyrkan vill vi erbjuda den möjligheten. Tyvärr ges heller idag
ingen speciell undervisning i kristendom i våra skolor.

I söndagsskolan blandar vi lek och undervisning från Bibeln och
träning i att fungera i grupp. Det finns grupper för barn från 3 – 12 år.
Söndagsskolan pågår samtidigt med gudstjänsten i Allianskyrkan, söndagar kl 10.00 .
Föräldrar som vill, kan delta i gudstjänsten, eller så är de välkomna att vara
med barnen i söndagsskolan.

VÄLKOMNA!