Söndaxskolan

Nu har söndagsskolan börjat igen efter sommaren.

Söndagsskolan pågår samtidigt med gudstjänsten i Allianskyrkan, söndagar udda veckor kl 10.00 .

Föräldrar som vill, kan delta i gudstjänsten, eller så är de välkomna att vara
med barnen i söndagsskolan.

Samlingar v26

UV-dagläger

Torsdag, Fredag, Lördag och Söndag kommer UV scout ha uppbyggd lägerplats utanför kyrkan.

Lördag 3 juli 19.30 är det lägerbål och alla är välkomna. Medtag något att sitta på i gräset.

Söndag 4 juli 10.00 är det dags för friluftsgudstjänst. Alla är välkomna.
Medtag egen fikakorg och något att sitta på. UV-scout står för programmet.

Nattvard 2 maj

Kyrkan är öppen på söndag 2 maj för en kortare nattvardsstund som Mats ansvarar för. Varje samling är ca 25 minuter. 

Innehållet är en stund av egen stillhet och en stund med nattvard för alla i gruppen. Lovsång spelas i bakgrunden.

Första samlingen är kl 9.30, 10.00 eller 10.30 och sedan en i halvtimman beroende på hur många som kommer. Max åtta vid varje tillfälle förutom Mats.

Det behövs anmälan. Maila eller skicka SMS till Mats Sturesson senast torsdag 29 april så kommer en bekräftelse på den tid ni önskar.